Srdečne Vás vítame na webovej stránke Bernecker Group

Bernecker je spoločnosť, ktorá investuje do budúcnosti. Najnovšie techniky, najmodernejšie metódy, programy a stroje. Naša devíza: byť vždy o krok vpred. Byť každý deň lepší.

Motivácia, rýchlosť, precíznosť a spoľahlivosť. Naše hodnoty nie sú prázdne slová, ale sú denne žité, denne presadzované. Každým jednotlivým zamestnancom. S vášňou a profesionalitou.

Vy nám dávate Vašu dôveru – my Vám 100% výkon.

» Zoznámte sa s Bernecker Group

Icon Systémový partnerSystémový partner

Ako systémový partner Vám od začiatku ponúkame rozsiahlu starostlivosť. Uvažujeme komplexne a posúvame Váš projekt dopredu.

» Rozsiahly manažment projektovania

Icon Výroba nástrojovVýroba nástrojov

Precízne vyrobený nástroj je základný predpoklad optimálnej produkcie. Pomocou vysokovýkonných fréz a vyhlbovacích zariadení sú vyrábané hlbokoťažné, lisovacie, postupové spájacie a transferačné nástroje priamo u nás.

» Ďalšie informácie k výrobe nástrojov
» Scope online: