Bernecker Group

  • 4 pracoviská, 2 štáty – jedna jednotka. Bernecker Group je zameraná na budúcnos?. Neustále investujeme do najnovších technológií, optimalizujeme interné výrobné procesy a nepretržite školíme našich zamestnancov. Naším cie?om je by? spo?ahlivým a predovšetkým flexibilným partnerom pre našich zákazníkov.

Bernecker Umformtechnik GmbH
- Werk 1 -
Kanalstraße 66/1
D-75417 Mühlacker

Telefón: (+49) 70 41 95 63-0
Fax: (+49) 70 41 95 63-99

Bernecker Engineering GmbH
Kanalstraße 66/1
D-75417 Mühlacker

Telefón: (+49) 70 41 95 63-20
Fax: (+49) 70 41 95 63-733

Bernecker Umformtechnik GmbH
- Werk 2 -
In den Waldäckern 39
D-75417 Mühlacker

Telefón: (+49) 70 41 95 63-605
Fax: (+49) 70 41 95 63-619

Bernecker rollforming&tubes GmbH
Selbitzer Straße 11
D-07952 Pausa

Telefón: (+49) 37 432 619-0
Fax: (+49) 37 432 619-22


 

BeShape Tech k.s

Bedzianska cesta 731/380,  956 31 Krusovce,
Slovakia

Telefón: (+421) 38 536 8530
Fax: (+421) 38 536 8539

GPS: 48.582500,18.180738

 

Icon HistóriaHistória

Budúcnosť

Posilniť pozíciu ako dodávateľa konštrukčných celkov, ďalej vývoj poradenských služieb,
výskumu a vývoja, simulačnej technológie, produkcie a logistiky.
Nárast počtu vybavení vo všetkých pobočkách.

2013

Zväčšenie výrobného priestoru v BeShapeTech
Zahájanie vlastnej produkcie tvarovaných dielov
 

2012

Prevzatie firmy Profiltechnik Söll GmbH ako 100% súčasť Bernecker group.
Začatie produkcie tvarovaných dielov

2011

Inštalácia nového zariadenia pre nerezové trubky v Profiltechnik Söll GmbH
Zahájanie produkcie sústružených dielov v BeShapeTech k.s.
Ďalšie rozšírenie servo lisov do 4.000 kN
 

2009

Vlastník akcií Profiltechnik Söll GmbH - spoločnosť pre výrobu valcovaných dielov a trubiek
Sťahovanie do nových priestorov BeShapeTech na Slovensku
 

2008

Rozšírenie našej vývojovej kapacity..

2006

Založenie našej dcérskej spoločnosti BeShapeTech k. s. na Slovensku

2004

Uvedenie závodu 2 v Mühlackeri do prevádzky.
S najmodernejšou logistikou, zákazníckym servisom, montážou konštrukčných celkov a modulmi.

1997

Systémový dodávateľ pre automobilový priemysel so zameraním na montáž konštrukčných celkov a moduly.

1993

Začiatok plnoautomatickej montáže konštrukčných celkov.

1980

Príchod do budovy závodu I v Enzbergu.

1962

Založenie spoločnosti.